Ma Lukács napja van. Holnap Nándor napja lesz.
A+ A A-

Grafológia

10-8tA grafológia görög eredetű szó, mely a grafo (=írás), valamint a logosz (=tudomány) szavak összetételéből keletkezett, jelentése: írással foglalkozó tudomány, valójában azonban nem tekinthető tudománynak. Tárgya az emberi kéz által létrehozott grafikum: rajz, firka, de leginkább a kézírás.

A grafológia a kézírás egyéni jellegzetességeit vizsgálja, s a tanult sztenderdtől való eltérések alapján von le következtetéseket a személyiségre nézve. A grafológiát alkalmazók szerint az íráselemek nagysága, egymáshoz és az írástömb egészéhez viszonyított aránya, elhelyezkedése, az őket létrehozó mozdulat iránya, sebessége, nyomatéka stb., információval szolgál az író személy gondolkodás- és munkamódjáról, energiakészletéről, érzelemvilágáról, valamint önmagához való viszonyáról.

A betű mutatja a lelket, aki betűkkel ír, az valósággal benyomja ezekbe lelkének képét, mi tehát az írás által megismerhetjük az írónak a lelkét.”

A kézírás és a személyiség közötti az összefüggést az ókorban is feltételezték. Maga az írástudás azonban a XV. századtól kezdett csak szélesebb körben terjedni, így az emberek által leírt betűk különbözőségének is ettől a kortól szentelnek nagyobb figyelmet. Az első könyv, amely a kézírás elemezhetőségét felveti 1611-ben "Idengraphicus nuntius" címen jelent meg. A mű szerzője a nápolyi Prosper Aldorisius, aki a kézírás és a temperamentum között kapcsolatot feltételezett.

Lendületet adott a grafológiával való foglalkozásnak Jean Hippolyte Michon (1806–1881) francia abbé könyve, akit a grafológia „atyjaként” tartanak számon szerte a világban. Maga az elnevezés is az ő nevéhez fűződik.

„A grafológiát általában áltudománynak tekintik, mert tudományosan megalapozott kutatások nem igazolták a grafológia kijentéseit.”

Nemzetközi kutatások és összegző kutatások (meta-analízisek) szerint a grafológia következetesen alkalmatlannak bizonyult a személyiség és munka-alkalmasság tesztelésére, kimutatására.

Magyarországon ennek ellenére 2003. őszén a világon elsőként nyilvánította államilag elismert szakmává az Oktatási Minisztérium.

A cikk a reklám után folytatódik

DiabFórum magazin

A grafológiában napjainkra kialakult a vizsgálati módszerek alapját jelentő egységes sztenderd, amely magában foglalja a különböző irányzatok kutatási eredményeit.

A rendszerszemléletű grafológia a hangsúlyt az írás statikus, dinamikus és globális jellemzőinek feltárására fekteti, figyelembe véve a teljes írás és a betűk egyedi torzulásának módozatait és ezek szimbolikai értelmezését. A módszer kidolgozásában nagy szerepe van dr. Agárdi Tamásnak. Szintén az ő nevéhez köthető a számítógépes, digitális táblával végzett vizsgálat kidolgozása, amely elsősorban a hazugság jeleinek feltárására irányul.

A francia grafológiai irányzat képviselőiként W.Barna Erika és Demeter Anikó a vonalvizsgálatra, az írás nyomatékára, sebességére, ritmusára helyezik a fő hangsúlyt. Ennél a módszernél a kapott eredmények értelmezését pszichogramok, diagramok és görbék segítik.

A holisztikus irányzat kidolgozása Gulyás Jenő István nevéhez fűződik. A módszer segítségével a test – lélek – szellem egysége és egymásra hatása modellezhető. Alkalmazásával feltárható az egyes területeken kialakult problémák gyökere, az oksági és időrendi kapcsolatok. Információt ad a lehetséges beavatkozási módokra, amely a személyiség harmóniájának helyreállítását segíti.

A méréseken és mérések értelmezésén alapuló Rezonometria módszer Dr. Szidnai László nevéhez köthető. A hagyományos tudást kiegészíti, rávilágít a tudatalatti működésre. Új fogalmakat vezet be, melyek segítenek következtetni az egyén képességei és valós viselkedése közötti eltérésekre, ellentmondásokra.

Alkalmazási területek

Magán célra

  • Önismeret fejlesztése
  • Képességek, rejtett tartalékok feltárása
  • Pályaválasztási tanácsadás
  • Párkapcsolati tanácsadás

Közületi célra

  • Vezető kiválasztás
  • Munkaerő kiválasztás
  • Csapatépítés
  • Pályaalkalmasság vizsgálata
  • Tárgyalási stratégiák kidolgozása

(forrás:Wikipédia)

Kapcsolódó kifejezések: grafológia  kézíráselemzés 
© Copyright 1993-2020 Dr.Info All Rights Reserved! / Minden jog fenntartva!